Marcin om nätaktivism i P1

Igår var Marcin de Kaminski inbjuden till Studio Ett i P1 för att prata om nätaktivism. Programhemsidan beskriver det så här:

Nätaktivism är det nya sättet att visa sin politiska ståndpunkt. Aktivister som verkar via Internet, ofta med syftet att sprida information eller möjliggöra kommunikation. Ett välkänt och aktuellt exempel är Wikileaks, som gjort mängder av sekretessbelagt material tillgängligt för allmänheten. Och för många nätaktiviter är det just den fria informationen som är målet med kampen. En som kan en hel del om det här är Marcin de Kaminski, doktorand i rättssociologi i Lund.

Kolla in programhemsidan och lyssna här.

Uppdatering: Här kapas bloggposten lite av Marcin, för att fortsätta resonera lite. Inhoppet i Studio Ett igår byggde framförallt på flera parallella frågeställningar, vilket kan bli lite märkligt när tiden är begränsad och man inte riktigt hinner klart.

Ett intressant spår är varför nätaktivismen, som Wikileaks fått representera, blivit så stort just nu. Wikileaks menade jag i Studio Ett kan ses som ett resultat av att världen blivit mer komplex. Jag var inne på liknande tankegångar tidigare i vintras när jag skrev om “Wikileaks [som] ett tecken i tiden“. Mitt inlägg i Aftonbladet balanserar lite på en tunn linje av foliehattar, men det finns nog poänger. Lite kort och spekulativt kan man nog resonera i termer av att världen snurrar snabbare nu än tidigare, och att fler frågor kräver svar. Då finns det gott om utrymme för dem som bär på svaren, eller säger sig göra det.

Jag brukar dock hellre vilja ta upp mer konkret teknisk aktivism som fått fäste där människor på olika sätt försöker öppna vägar för kommunikation ut från, och in till, slutna länder. Iran är ett gott sådant exempel, där aktivismen spelade en betydande roll kring oroligheterna under 2009. Burma några år innan dess och de just nu pågående händelserna i Tunisien är andra. Det blir på något sätt mer hands-on när man talar om faktisk aktivism. Bortsett från de rent humanitära skälen till sådan aktivism vill jag påstå att drivkrafterna är liknande; man vill öppna det som tidigare varit stängt.