Forskningsrapport från rättssociologiska enheten i Lund: Sociala normer kring fildelning och den europeiska lagstiftningstrenden

Vi släpper nu en forskningsrapport från cybernormerprojektet, författad av Måns Svensson och Stefan Larsson. Den bygger på den undersökning vi gjorde i januari/februari med ca 1000 deltagare mellan 15 och 25 år, och en rättslig genomgång av upphovsrätt och relaterad lagstiftningstrend inom EU.

FRAMSIDA

I en del av undersökningen får respondenterna själva gradera omgivningens förväntningar på ett visst respondentbeteende och även sin egen benägenhet att följa dessa olika omgivande personers förväntningar, dvs hur viktiga de olika personernas förväntningar är för det egna handlandet. Det är i sammanjämkningen av dessa faktorer vi kan säga oss mäta styrkan hos den sociala normen för fildelning av upphovsrättsskyddat material.

En del av resultaten har vi redan kommunicerat, bland annat i början av året i DN, vilket kommenterades av bl a Kullenberg, Swartz och opassande, presenterats på Law and Societykonferensen i Denver i maj, men också på bloggen i termer av anonymisering som symptom på samhällskonflikt, rättens legitimitet, och den strukturella åtskillnaden mellan en lagstiftningstrend och sociala normer, som tar sig olika uttryck.

Kommentera gärna, fråga gärna, kritisera gärna, kom med förslag – för arbetet fortsätter. Så här kan man ytterligare beskriva rapporten på engelska:

Research report in Sociology of Law (Nov 2009):
Social Norms and Intellectual Property – Online norms and the European legal development.
By Måns Svensson and Stefan Larsson

The study empirically examined, or rather examined the lack of, social norms opposing illegal file sharing. A total of over 1,000 respondents have answered the questionnaire. Along with the social norm indicators, the study maps out relevant questions regarding internet behaviour in this field, such as the will to use anonymity services and the will to pay for copyrighted content. These results are compared and contrasted with the legal development trend in European law in internet and file sharing related matters, as well as the Swedish implementation of this development, as a member of the European Union. This includes the Intellectual Property Enforcement Directive (IPRED), the Directive on Data retention as well as the implementation of INFOSOC.

The report consequently portrays the social norms on the one hand and the legal development on the other, and the overarching question of the report therefore addresses the correlation of these two. Do the social norms amongst 15-25 year olds match the legal regulation, as well as the regulatory trend on this field? If not, how can this be understood or explained? The study shows that the cybernorms differ, both in inherent structures and origin, from current legal constructions.

Uppdatering: Rapporten finns tryckt i en ganska liten upplaga men kan beställas genom att kontakta oss.

[tags] Ipred, datatrafik, data retention, upphovsrätt, copyright, EU, infosoc, telekompaketet, Telecom reforms package, anonymisering [/tags]
Anonymiseringssiffror har tidigare ynglat av sig på engelska1, engelska2, ungerska, spanska och polska.