Cybernormer.se i Edinburgh

Stefan Larsson och Måns Svensson från Cybernormer.se deltar den 31 mars i en IT-rättslig konferens i skotska Edinburgh. De presenterar där sitt pågående arbete med en studie av fildelning och rättsliga förändringstendenser under rubriken:

Law in Books, Norms in Action – Governing intellectual property rights in a file sharing society.

Konferensen, med namnet “Governance of new technologies: The transformation of medicine, information technology and intellectual property”, har som syfte att:

…explore technical, social and legal issues related to the governance of technologies that are emergent in, and shaping, these fields of human/legal endeavour (eg: healthcare, information technology and intellectual property).

Länk till konferensen.