Behovet av att reformera upphovsrätten

Cybernormer (Måns Svensson och Stefan Larsson) besöker just nu The Law and Society Associations (LSA) årliga konferens – den här gången i Chicago, Illinois. Vi presenterade vår kommande artikel Compliance or Obscurity? – Online Anonymity as a Consequence of Fighting Illegal File Sharing på en session som hade titeln IP Online: Unexpected Properties and Policies.

Det råder inget tvivel om att immaterialrätten (IP-law) i förhållande till internet möter ett växande intresse hos rättsvetare och rättssociologer runt om i världen. Vår presentation mötte exempelvis en betydligt större och mer engagerad publik i år än vad som var fallet under förra årets LSA-konferens som hölls i Denver, Colorado då vi presenterade det paper som i tryckt version kom att få titeln Social Norms and Intellectual Property – Online Norms and the European Legal Development.

Icke desto mindre är det slående hur ensidig mycket av den forskning som bedrivs på området är – fortfarande betraktas immaterialrätten som den självklara ”verklighet” utifrån vilken samhället skall bedömas. Det är allt för ont om jurister och rättssociologer på den internationella arenan som vågar sig på att ifrågasätta rättens utformning. “Man vill ju inte bli stämplad som kritisk och radikal – då är man ju körd i professionella sammanhang” som en ung Harvard-forskare uttryckte det under en session.

Ett av de mer intressanta inslagen (ur ett Cybernorm-perspektiv) på den här konferensen var en paneldiskussion med titeln: Round Table – Law and Society Scholarship on Intellectual Proparty Law: Promise, Practice, and future Directions. Diskussionen leddes av William Gallangher, Golden Gate University och temat presenterades enligt följande:

This Roundtable session continues a collaborative effort begun at the Law and Society Association annual meeting in Berlin. It focuses on questions relating to whether or not there is a unique “law and society” approach to studying intellectual property law and, if so (which many of us believe), what exactly does–and should–a “law and society” approach to this increasingly critical area of law look like. One response from previous discussions has been a call for increasing “law and society” scholarship on intellectual property, including increasing empirical studies of IP law, processes, actors, and Institutions “in action”, largely from social science and interdisciplinary perspectives. This is a good first step precisely because there is still a relative dearth of such studies in the IP law field (which is itself an issue worthy of discussion).

This Roundtable seeks to continue this discussion by including informal presentations from prominent scholars who do research on IP law from a “law and society” perspective, informed by such disciplines as sociology, political science, anthropology, law, history, and and cultural studies. These presentations will draw on current work, which will form the basis for a planned book that explicates these themes and issues.

Förra årets motsvarande panel i Denver stannade i princip vid att ställa sig frågan: ”givet internet; hur uppnår vi regelefterlevnad på immaterialrättens område?”. I årets Chicago-upplaga var diskussionen öppnare och flera av paneldeltagarna poängterade vikten av att se immaterialrätten i ett samhälleligt normativt sammanhang. Man diskuterade bland annat vikten av att det utvecklades nya affärsmodeller som bättre svarade mot den nya tekniken.

MEN – fortfarande pekade ingen av de diskuterande forskarna på behovet av att reformera upphovsrätten. Det verkar som att rättsvetare och rättssociologer i allmänhet ännu inte förmår att rikta kritiken mot de rättsliga konstruktionerna som sådana.

Runt om i världen sjösätts det emellertid just nu olika nya reformer vilka bland annat syftar till att skapa mer effektiva verktyg åt dem som strävar efter att upprätthålla upphovsrätten på nätet. Håkan Hydén skriver om arbetet i Sverige med att reformera upphovsrätten. Det är i det perspektivet beklagligt att så mycket av den internationella forskningen intar en så passiv ställning. Att hoppas på att nya affärsmodeller skall lösa problemen håller inte – behovet av samhälls- och rättsvetenskapligt grundad kunskap om hur upphovsrätten kan reformeras är enormt.