Allt fler anonymiserar sig på nätet

Samtidigt som LUii börjar röra på sig är Cybernormer i hetluften igen. I månadsskiftet släppte vi data från vår senaste uppföljningsstudie rörande fi

ldelning och anonymisering på nätet. Vad vi kan se är en 40-procentig ökning av 15-25-åringar som aktivt försöker göra sig anonyma och hemliga online.

Bild: Hans och Greta och det här med spårbarhet

Det handlar alltså om den studie vi redan genomfört två gånger tidigare. Först en gång i februari 2009 (mitt under brinnande TPB-rättegång, men före Ipred). Därefter i oktober 2009 (efter att Ipred trätt i kraft). Och så nu då, i februari 2012 (tre år efter att Ipred trätt i kraft). Vad vi ser i den tredje studien är att 15% av våra respondenter, som alltså är 15-25 år gamla, använder någon form av anonymiseringstjänst. 2009 rörde det sig om 10%. Vi förutspår att den här ökningen kommer fortsätta, särskilt om exempelvis utlåtandet från Europadomstolen leder till en ökad jakt på fildelare.

Datan släpptes via TT, vilket gjort att man kunnat läsa om det lite varstans – såväl i stora som i mindre medier. Från SvD, DN, P3, svt.se och tv4.se, till GP, Sydsvenskan, Borås Tidning, and Aftonbladet. Även bortom Sverige har det här haft visst genomslag, bland annat hos Torrentfreak, BBC news, The local och australiensiska iTNews. I den senare poängterar Stefan Larsson att användandet av anonymiseringstekniker och -tjänster troligtvis kommer öka inte bara på grund av fildelningsjakt utan även med tanke på andra typer av lagstiftning, exempelvis datalagring och andra övervakningslagar.

Vill man kan man läsa om oss även på ryska, tyska, och italienska.

Den vetenskapliga artikel som behandlar de här fynden har inte gått igenom hela processen än, men de tidigare studierna finns beskrivna i artikeln Compliance or Obscurity? Online Anonymity as a Consequence of Fighting Unauthorised File-sharing, som man kan hitta här [pdf].