EU-val, piratpartier och forskning om nätkulturer


I det projekt om normbildningsprocesser i unga nätkulturer som vi kallar Cybernormer arbetar vi på ett övergripande plan med frågeställningen:

Hur ser de sociala normerna (cybernormerna) ut i olika unga nätkulturer och hur väl korresponderar dessa normer med det omgivande samhällets formella normstrukturer (rättsreglerna)?

Frågeställningen är tudelad där den ena delen är deskriptiv, dvs vill undersöka och beskriva de sociala normerna, och den andra mer jämförande eller relaterande till lagstiftning. För att den andra delen skall vara intressant kan man säga att det implicit förutsätts att det finns ett (i vart fall visst) glapp mellan de sociala normerna i unga nätkulturer och de rättsregler som reglerar frågor som har med detta beteende att göra på något sätt. Det finns mycket som talar för att ett sånt antagande är rimligt, inte bara den undersökning om fildelning och nätbeteende som vi i projektet gjorde i januari-februari som bland annat visade på bristande eller obefintliga sociala normer hos 15 till 25-åringar som säger att illegal fildelning skulle vara fel (rapporterat om här och här).

Om man lite snabbt skall tolka Piratpartiets framgång i EU-valet ur ett samhällsvetenskapligt forskarperspektiv så är valresultatet ett uttryck för att just detta glapp existerar, vilket framför allt verkar ha väckt de unga väljarnas intresse för Piratpartiets agenda. Exempelvis ökade medlemsantalet i partiet efter domen mot The Pirate Bay, vilket då kan tolkas som ett ökat missnöje mot rättssystemets kriminaliserande av ett utbrett beteende. Det har ju även varit en del kritiker, exempelvis Monique Wadstedt i anslutning till TPB-domen, som menat att nätaktivismen bara varit en mindre grupp bloggare som skrivit, och därmed inte varit ett uttryck för ett större intresse. Så verkar dock ha varit fallet, med Piratpartiets framgångar i EU-valet i åtanke.

De politiska strömningarna är med andra ord ett skeende som visar hur aktuellt det är med en ökad förståelse av de unga nätkulturerna. Hur förändras de sociala normerna med de kommunikationsmedel som kommit? Vad betyder internet för regleringar av typen upphovsrätt? Vad händer när den rättsliga regleringen inte korresponderar med de sociala normerna? Behovet av denna typ av förståelse växer i takt med att unga nätkulturer blir miljöer som fler och fler tar del av, känner sig hemma i och gör till sina egna. Detta betyder ju också hatten av för KK-stiftelsen som satsar stort på forskning av unga nätkulturer i flera år framåt.

Ett både enkelt och rimligt antagande är ju att de unga nätkulturerna främst företräds av just unga människor, vad Bennet (et al 2008) kallade digital natives. Dessa, som då till skillnad från sk digital immigrants, kommer rimligen också att öka i takt med att tiden går. Denna grupps sociala normskonstitution kommer därmed också att alltmer vidga glappet mellan reglering och sociala normer såvida ingen av dessa utvecklingstrender förändras.

Detta är dock, som poängterat, ett antagande som ytterligare behöver beforskas.

Se mer om EU-valet och Piratpartiet på:
DN SvD DN SR Intervju med Christian Engström Guardian GP GP Expressen GP Hallands Nyheter Ystads Allehanda HelaGotland.se

[tags] valvaka, eu-val, piratpartiet, cybernormer, kk-stiftelsen [/tags]